ควรล้างแอร์บ่อยแค่ไหน ?

   เมื่อ : 01 ม.ค. 2565  ,  1464 Views
   แอร์เป็นแหล่งที่อยู่ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ซึ่งมักเจริญเติบโตได้เร็วและแพร่เชื้อผ่านทางอากาศ ทำให้คุณและคนที่คุณรักมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เป็นโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคภูมิแพ้ หืดหอบ ปอดบวม โรคปอด เป็นต้น

การล้างแอร์ควรจะล้างบ่อยครั้งแค่ไหน
   เรา เปิดใช้งานแอร์ตัวนั้นบ่อยครั้งและนานแค่ไหน ยิ่งเปิดบ่อยๆหรือเปิดนานๆ ก็ยิ่งต้องล้างแอร์บ่อยครั้งขึ้น เพราะขณะทีแอร์กำลังทำงาน จะมีฝุ่นละออง เชื้อรา และสิ่งสกปรกเข้าไป แล้วไปหมักหมมอยู่ภายในตัวเครื่อง ซึ่งจะทำให้ระบายความเย็นได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้เเอร์ทำงานหนักและกินไฟ เพิ่มขึ้น ตำแหน่งที่อยู่อาศัยของท่าน หากอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก เช่น บริเวณที่ติดถนนใหญ่ กำลังมีการก่อสร้าง มีฝุ่นละออง เลี้ยงสุนัขในห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ท่านควรล้างแอร์อย่างสม่ำเสมอ ทุก 4 – 6 เดือน ต่อครั้ง (ถ้าอยู่ติดถนนหรือสถานที่ที่มีฝุ่นเยอะ ควรล้าง 4 เดือน / ครั้ง)

สัญญาณเตือนมลภาวะทางอากาศ
   - ช่องระบายความเย็นและแผ่นกรองอากาศของแอร์ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอย่างดี เมื่อสะสมมากๆ เชื้อโรคก็จะหลุดลอยออกมาปะปนกับอากาศภายในห้องส่งกลิ่นอับชื้นได้
   - เริ่มมีอาการคันจมูก แน่นจมูก จามบ่อย คันตา และเมื่อตื่นนอนขึ้นมาจะมีอาการระคายคอ โดยเฉพาะลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่ และคนที่คุณรัก สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณแสดงว่าเริ่มมีอาการภูมิแพ้จากเครื่องปรับอากาศ ไม่ได้รับการทำความสะอาด